گوهردشت فاز دو

کارفرما: آقای عسگری

پیمانکار: شرکت میعادبتن

نظارت: مهندس شاکری

شرح خدمات:

1- حفاری و لوله گذاری با لوله پوشفیت و انتقال فاضلاب ساختمان به فاضلاب شهری


2- تشخیص محل چاه جذبی


3- پرکردن چاه جذبی با ملات ترکیبی و نخاله