پروژه حسن آباد کرج

کارفرما: آقای نوروزی

مجری: میعاد بتن

شرح خدمات:

حفاری و لوله گذاری فاضلاب و اتصال ساختمان به فاضلاب شهری

لوله کشی و اصلاح و تفکیک لوله طبقات با لوله آذین از کنتور تا طبقات

اجرای موزائیک و ترمیم مسیر حفاری

فاضلاب شهری لوله پوشفیت
زیرسازی و رگلاژ زیر لوله
لوله کشی با لوله پوشفیت
لوله کشی آب از کنتور
موزائیک و ترمیم مسیر